Sisällisota, historianopetus, tutkiva oppiminen ja nuoret

Mitä oikeudelliset dokumentit Espoosta vuodelta 1918 kertovat? Millaisia kohtaloita arkisto kätkee sisäänsä? Miten alkuperäislähteistä tulee historiallisia tarinoita? Tässä blogissa esitellään Espoon kaupunginmuseon ja Etelä-Tapiolan lukion yhteistyönä syntyneen arkistopajan tuloksia.

Suomen sisällissodasta on kulunut sata vuotta. Espoon kaupunginmuseo käynnisti Suomen 100-vuotisjuhlavuoden kunniaksi hankkeen Espoo sisällissodassa. Hankkeen tavoitteena oli tutkia, täydentää ja kartuttaa museon tietovarantoja sisällissodan aikaisista tapahtumista ja tarinoista Espoossa. Hankkeen yksi tavoite oli koota erilaisia yhteisöjä mukaan pohtimaan sadan vuoden takaisia tapahtumia. 

Etelä-Tapiolan lukion lakitiedon jatkokurssilla tutustutaan oikeustieteen osa-alueisiin ja oikeustieteellisiin opintoihin. Viime vuonna kurssilaiset pureutuivat satavuotiaan Suomen kunniaksi perustuslakiin yhteistyössä oikeusministeriön kanssa. Tämän vuoden kurssilla tutkitaan oikeusturvan toteutumista vuoden 1918 tapahtumien aikana. Nyt katse siirtyy koko maasta omaan kotikuntaan: mitä oikeudelliset dokumentit Espoosta vuodelta 1918 kertovat?

Kirjoituksissaan opiskelijat pohtivat vuoden 1918 tuomioita länsimaisten oikeusperiaatteiden näkökulmasta. Länsimaisen oikeusvaltion tärkeimpiä periaatteita on oikeusturva. Jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Blogissa julkaistaan lukiolaisten kirjoituksia ja videoita, joissa he pohtivat valtiorikosoikeuden pöytäkirjojen avulla oikeusturvan toteumista sadan vuoden takaisessa Espoossa.

Blogitekstien lisäksi sivustolta löytyy Itsenäisen Suomen historia -kurssin opiskelijoiden tekemiä videoita. Opiskelijoiden tehtävänä oli tutustua sisällissodan aikana eläneiden espoolaisten elämää. Työ aloitettiin arkistoaineistoon tutustumalla ja museon henkilökunnan ennakkoon valitsemien henkilöiden kokemuksien selvittämisellä. Lopuksi opiskelijat kokosivat kertomuksen lyhyeksi videoksi digital storytelling -menetelmää hyödyntäen. 


Kommentit

Suositut tekstit